Verenigingen

Voor veel Beerse verenigingen en organisaties is ’t Wapen van Beers een tweede thuis. Onze medewerkers zijn voor hen vriendelijk en vertrouwd. Ze zorgen dat iedereen zich welkom voelt.

Jaarvergadering of ledenbijeenkomst

Veel verenigingen houden er hun wekelijkse of maandelijkse avond, jaarvergadering en ledenbijeenkomsten. Zo herbergen we met veel plezier een biljartvereniging en een aantal dartteams. De meeste verenigingen blijven jaren bij ons. En dat beschouwen we als een compliment!